Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.17

podkreslenie

powrót

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW